La răscruce de drumuri 1

La răs­cru­ce de dru­muri — Tabăra de tine­ret la Campus Porumbacu între 28 decem­brie 2012 – 1 ianu­a­rie 2013.
Temele 1 și 2 — Alex Bizău și Barbu Emil