It is well with my soul

Piesa „It is well with my soul“ spu­ne poves­tea unui om a cărui via­ță s‑a schim­bat radi­cal atunci când și‑a pier­dut cei 5 copii și toa­te afa­ce­ri­le pe care le deți­nea, dar nu și încre­de­rea în Dumnezeu. Asemenea isto­ri­ei aces­tui om, ni s‑a schim­bat și nouă via­ța astăzi într‑o sin­gu­ră cli­pă. Am fost nevo­iți să stăm depar­te unii de alţii, să nu ne putem bucu­ra unii cu alții. Totuși noi cre­dem că Dumnezeu nu ne pără­seș­te nici în aces­te cli­pe, dea­ce­ea încer­căm să ne aco­mo­dăm, să fim împre­u­nă de la dis­tan­ță. „Totuși în toa­te aces­te lucruri noi sun­tem mai mult decât biru­i­tori, prin Acela care ne‑a iubit.“ — Romani 8:37 Înregistrări audio și video: smar­tpho­ne per­so­nal. Mixaj audio, pro­ce­sa­re video: Alexia Mocanu Producție: Departamentul de Muzica AZSMR 24 Aprilie 2020