„Ferice de cei flămânzi și însetați ” — Cătălin Barnea

Vă invi­tăm să urmă­riți o nouă pre­zen­ta­re din cadrul seri­ei de evan­ghe­li­zări „FERICIREA – VIS SAU REALITATE”
În sea­ra aces­ta la ora 20:00 Cătălin Barnea va pre­zen­ta tema “Ferice de cei flămânzi și înse­tați – Matei 5:6”
Pentru a înțe­le­ge mai bine acest subiect, după pre­zen­ta­re va urma o dez­ba­te­re a temei prezentate!
Veți avea posi­bi­li­ta­tea să tri­mi­teți și dum­ne­a­voas­tră între­bă­ri­le (nelă­mu­ri­ri­le) cu pri­vi­te la tema discutată.
“Mulți zic: „Cine ne va ară­ta feri­ci­rea?” Eu însă zic: „Fă să răsa­ră pes­te noi lumi­na Feței Tale, Doamne!” (Psalmii 4:6)