E timpul marei treziri & Eu vin zi de zi — Corul Dei Grația


Imnuri creș­ti­ne inter­pre­ta­te de corul Dei Grația, la con­fe­rin­ța spi­ri­tu­a­lă de toam­nă din Făgăraș — 30.10.2016