Așteptând fericita nădejde — El vine iar

Conferința Spirituală Internațională a AZS-MR, 18–21 august 2011.
Program 10 — dumi­ni­că, 21 august 2011, 19:15

Studiu — Așteptând feri­ci­ta nădej­de: Davi Paes Silva
Program de laudă
Închiderea con­fe­rin­ței: Duraisamy Sureshkumar