98. Părinte creator

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 98. Părinte creator

98. Părinte creator

 1. Părinte Creator,
  Sfânt și-ndu­rat,
  Cel ce dai tutu­ror
  Viață și sfat,
  Spre Tine ne-ndrep­tăm,
  Din inimi Te rugăm,
  Ajută-ne‑n nevoi,
  Și fii cu noi!
 2. Azi lup­ta este grea,
  Să nu slă­bim;
  Ne dă pute­rea Ta
  Să ne unim,
  Cu gla­sul Tău cel sfânt,
  Să zici doar un cuvânt,
  Atunci vom birui,
  Orice ar fi!
 3. Condu-ne ne-nce­tat
  Cu blân­du-Ți glas,
  Prin Duhul Tău cel Sfânt,
  La ori­ce pas.
  În Tine noi spe­răm;
  De-ace­ea Te rugăm,
  Condu-ne Tu mereu,
  În ori­ce greu!
 4. Acum noi Te-aștep­tăm
  Să ne vor­bești,
  Și ruga ce‑o ‘năl­țăm,
  Să ne‑o pri­mești;
  Și Numele-Ți Preasfânt,
  În cer și pe pământ
  Să fie înăl­țat
  Și lău­dat!

Melodia: Oak
Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: Lowell Mason (1792–1872)