777. Mă întreb în faţa cărui să mă plec

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 777. Mă întreb în fața cărui să mă plec

777. Mă întreb în faţa cărui să mă plec

 1. Mă întreb în fața cărui să mă plec,
  Din atâ­tea lucruri care vin și trec;
  Și mă-ntreb în fața cărui să mă-nchin,
  Din atâ­tea lucruri care trec și vin?
  • Doamne, nici un lucru n‑am aflat,
   Mai de preț ca Legea ce ne-ai dat,
   Peste vea­curi încă n‑om afla,
   Altceva mai minu­nat ca Golgota!
 2. Glasurile lumii se-nte­țesc tumult,
  Mă întreb pe care, oare, să‑l ascult,
  Mii de dru­muri care înco­tro se duc,
  Dintre toa­te, ce căra­re să apuc?
  • Doamne, nici un glas n‑am ascultat
   Mai fru­mos ca Cel ce ne‑a creat
   Peste vea­curi încă n‑om afla,
   Drum mai minu­nat ca cel spre cru­cea Ta!
 3. Nume după nume e stri­gat sub zări,
  Cărui nume oare s‑aduc închinări?
  Fiecare-și spu­ne vite­jia sa,
  Dar în fața cărui să-mi plec frun­tea mea?
  • Doar un sin­gur Nume mare sfânt
   Umple ceru-ntreg și-ntreg pământ:
   Este Domnul, închi­na­re Lui,
   Altcuiva n‑aducem sla­vă, nimănui;
  • Prin pute­rea Lui am fost creați,
   Prin iubi­rea Lui am fost salvați:
   Este Domnul, închi­na­re Lui,
   Toată sla­va și mări­rea numai Lui!

Melodia: Count Your Blessings
Versurile: Benone Burtescu
Muzica: Edwin O. Excell (1851–1921)