775. Totul piere‑n astă lume

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 775. Totul piere-n astă lume

775. Totul piere‑n astă lume

 1. Totul piere‑n astă lume,
  Tot ce-aveți și ce sperați,
  Câte cu măre­țe nume
  Le cin­stiți și lăudați.
  Pământeasca via­ță piere
  Și dorințele‑i la fel,
  Orice ide­al se pierde;
  Planuri, stră­du­inți și zel.
  Totuși gri­ja nu m‑apasă,
  Căci aștept o sfân­tă zi,
  Când o via­ță mai aleasă,
  De la Domnul voi primi!
 2. Domnul pes­te toți privește
  Și-apoi zice‑n mila Sa:
  “Crede‑n Mine, te-ntărește,
  Speră, nu te spăimânta!”
  Domnul este via­ța noastră:
  Fericirea ne va da.
  De‑L păs­trăm în min­tea noastră,
  El ne-nscri­e‑n car­tea Sa.
  Domnul este via­ța noastră:
  Fericirea ne va da.
  De‑L păs­trăm în min­tea noastră,
  El ne-nscri­e‑n car­tea Sa.

Versurile: Trad. Dumitru Florea
Muzica: S. E. Hancock