773. Precum treceau stele

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 773. Precum treceau stele

773. Precum treceau stele

 1. Precum tre­ceau ste­le strălucitoare
  În raza soa­re­lui ce răsărea,
  Așa vei tre­ce lăsân­du-le toate,
  Dar ce-ai făcut pen­tru Isus va sta.
  • Asta rămâ­ne, nu veștejește,
   Ce ai făcut pen­tru Isus, va sta;
   Căci tu vei tre­ce lăsân­du-le toate,
   Dar ce-ai făcut pen­tru Isus, va sta!
 2. De lucrul tău bucu­ra-se-va altul,
  Apoi mira­rea te va aștepta.
  Ce-ai semă­nat va rodi pen­tru altul;
  Dar ce-ai făcut pen­tru Isus, va sta.
 3. Serv cre­din­cios, ai lup­tat foar­te bine,
  Sub gre­le sar­cini tu nu te-ai lăsat;
  Ce ai plan­tat în a Sa-mpărăție,
  În veci va sta, ce‑n iubi­re-ai lucrat.
 4. Plata cereas­că, cea nemăsurată,
  O vor pri­mi ser­vii de la-mpărat,
  Nu vor rămâ­ne cei buni în afară,
  Nu va uita El ce-aici ai lucrat.

Muzica: Ira D. Sankey (1840–1908)