75. Dimineaţă, dimineaţă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 75. Dimineață, dimineață

75. Dimineaţă, dimineaţă

 1. Dimineață, dimi­nea­ță,
  Iarăși ai sosit la noi,
  Când rugăm pe Tatăl nos­tru
  Să ne-aju­te în nevoi.
  Vrem cu toții să rămâ­nem
  Ocrotiți de al Său har,
  Să-mpli­nim voia‑I divi­nă
  Luminați de-al vie­ții far.
 2. Chiar de-ar fi să vină astăzi
  Întuneric cât de mult
  În pri­mej­dii mari și gre­le
  Mâna Lui îmi este scut.
  În zadar ne urmă­reș­te
  Al Satanei greu atac
  Sufletu-mi e‑n ocro­ti­rea
  Lui Isus în veac de veac.
 3. O, Isuse, Stânca vie­ții,
  Cu‑a Ta mână mă con­du,
  Fii cu mine‑n ori­ce vre­me
  Și pe calea Ta mă du.
  Când pri­vi­rea-mi rătă­ceș­te
  Tu din nou s‑o lumi­nezi,
  Ochii mei să vadă bine
  Pe ce drum să Te urmez.

Versurile: Cezar Geantă
Muzica: Melodie engle­ză