Despărțire până în Dimineața Învierii

Despărțire până în Dimineața Învierii Nelu Iancu

„Omul face mul­te pla­nuri în ini­ma lui, dar hotă­rârea Domnului, ace­ea se împli­neş­te.” (Proverbele 19:21).

Cu dure­re în suflet, dar nu dez­nă­dăj­du­iți, anun­țăm înce­ta­rea din via­ță a fra­te­lui Nelu Iancu.

Actulizare:

Serviciul de înmor­mân­ta­re va avea loc joi 16 octom­brie 2014 la Sediul Bisericii noas­tre din Făgăraș, str. Negoiu nr. 24, jud. Brașov, înce­pând cu ore­le 13:00.

Cei de la dis­tan­ță vor putea urmări pro­gra­mul de la sală, în direct, înce­pând cu ora spe­ci­fi­ca­tă, la adresele:

www.azsmr.ro/live
www.youtube.com/user/azsmrtv

Actualizare:

Înregistrarea video de la pro­gra­mul fune­bru al fra­te­lui Nelu Iancu.

Abonați-vă la la cana­lul nos­tru YouTube AZS-MR!

Fotografiile au fost pos­ta­te pe con­tul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157648754459196“]

Frații din Conducerea Uniunii Române