726. Dumnezeu de faţă‑i

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 726. Dumnezeu de față-i

726. Dumnezeu de faţă‑i

 1. Dumnezeu de față‑i;
  Stați cu fri­că mare,
  Când I‑aduceți închi­na­re!
  Între noi aici e,
  Sufletul se’nalță,
  Când genun­chiul ni se plea­că;
  Cine vine să‑I se-nchi­ne
  Pe El să‑L cin­steas­că,
  Laudă să‑I ros­teas­că.
 2. Dumnezeu de față‑i;
  Și Lui zi și noap­te
  Heruvimi ser­vesc în toa­te.
  ‘Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul!’
  Slavă și ono­ruri,
  Îngerii I‑aduc în coruri.
  Doamne-ascul­tă și ce-Ți cân­tă
  Cu nevred­ni­cie
  Vocea noas­tră Ție!
 3. Bucuroși lăsa-vom
  Cele pie­ri­toa­re
  Și plă­ceri înjo­si­toa­re!
  Voia noas­tră este
  Să-Ți dăm totul Ție,
  Trup și suflet pe vecie.
  Numai Tu ne ești con­ti­nuu
  Dumnezeu și Tată
  Și spe­ran­ța toa­tă!
 4. Tu lucrezi în toa­te,
  Te rugăm încli­nă
  Fața noas­tră spre lumi­nă!
  Cum se-ntoar­ce floa­rea,
  Vesel să pri­meas­că,
  Raza soa­re­lui, să cre­as­că,
  Tot așa și noi am vrea
  Razele-Ți divi­ne
  Ca să ne lumi­ne.

Melodia: Arnsberg (Wunderbarer König)
Versurile: Gerhard Tersteegen, 1729 (1697–1769)
Muzica: Joachim Neander, 1680 (1650–1680)