702. Să binecuvântezi, Te rugăm

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 702. Să binecuvântezi, Te rugăm

702. Să binecuvântezi, Te rugăm

 1. Să bine­cu­vân­tezi,
  Te rugăm, azi, Isuse,
  Pe cei ce i‑ai unit,
  Să fie fericiți;
  A lor nădej­di de-or fi
  Oricând în Tine puse,
  Pe drept se vor simți
  Pe veci nedespărțiți.
 2. Pecetluiește-acum
  Astă făgăduință,
  Porniți pe-ace­lași drum,
  Ei au ace­lași țel;
  Să-nchi­ne via­ța lor
  Și-ntrea­ga lor voință
  Spre sla­va Ta mereu,
  Slujindu-Te cu zel.
 3. Și‑n casa lor, venind,
  Să găsești mulțumire;
  Din Sfântul Tău Cuvânt
  Să fie-mpărtășiți,
  Prin tra­i­ul lor, Isus,
  Să dea ori­când de știre
  Că‑n via­ță pas cu pas
  Ei sunt călăuziți.
 4. Să‑i înso­țești, Isus,
  De‑s dureri, întristare,
  În bucu­rii, smeriți,
  Prin Tine mulțumiți;
  Nădejdea lor să stea
  În bra­țul Tău cel mare,
  Și-atunci, în veci de veci,
  Ei vor fi fericiți.

Versurile: Necunoscut
Muzica: Necunoscut