630. Vezi, cum în zbor se duce timpul

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 630. Vezi, cum în zbor se duce timpul

630. Vezi, cum în zbor se duce timpul

 1. Vezi, cum în zbor se duce tim­pul!
  Așa tre­cut-au mii de ani,
  Și noi vom tre­ce toți ca gân­dul,
  Fără-a lăsa ceva măcar!
  Așa se duce-o zi, ca alta,
  Și toa­te trec în veș­ni­cii;
  În gra­bă vine și sfâr­și­tul
  Întregii noas­tre ome­niri.
 2. Întreaga noas­tră zbu­ci­u­ma­re,
  De lup­te, munci și gri­juri mari,
  Se pierd cu toa­te-n lumea mare,
  A celor sla­bi și-a celor tari.
  Și-acum de ce-ai venit în lume,
  Și-atât de mult te-ai chi­nu­it?
  Ca să sfâr­șești în groa­pa-n care,
  Pe veci să fii tu nimi­cit?
 3. Chiar via­ța ce ne pare scum­pă,
  E o ilu­zie-n negu­ră.
  Deasupra este-acea via­ță,
  Fără dureri și veș­ni­că.
  E via­ța ce-o găsim în Domnul,
  Pe care El ne-o dă în dar!
  O, spu­ne-mi ți-ai asi­gu­rat-o,
  Sau nici nu te-ai gân­dit măcar?

Versurile: Necunoscut
Muzica: Düssler E.