630. Vezi, cum în zbor se duce timpul

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 630. Vezi, cum în zbor se duce timpul

630. Vezi, cum în zbor se duce timpul

 1. Vezi, cum în zbor se duce timpul!
  Așa tre­cut-au mii de ani,
  Și noi vom tre­ce toți ca gândul,
  Fără‑a lăsa ceva măcar!
  Așa se duce‑o zi, ca alta,
  Și toa­te trec în veșnicii;
  În gra­bă vine și sfârșitul
  Întregii noas­tre omeniri.
 2. Întreaga noas­tră zbuciumare,
  De lup­te, munci și gri­juri mari,
  Se pierd cu toate‑n lumea mare,
  A celor sla­bi și‑a celor tari.
  Și-acum de ce-ai venit în lume,
  Și-atât de mult te-ai chinuit?
  Ca să sfâr­șești în groapa‑n care,
  Pe veci să fii tu nimicit?
 3. Chiar via­ța ce ne pare scumpă,
  E o iluzie‑n negură.
  Deasupra este-acea viață,
  Fără dureri și veșnică.
  E via­ța ce‑o găsim în Domnul,
  Pe care El ne‑o dă în dar!
  O, spu­ne-mi ți-ai asigurat‑o,
  Sau nici nu te-ai gân­dit măcar?

Versurile: Necunoscut
Muzica: Düssler E.