621. Al credinţei sfânt izvor

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 621. Al credinței sfânt izvor

621. Al credinţei sfânt izvor

 1. Al cre­din­ței sfânt izvor
  Dă via­ță tutu­ror;
  Suflete, de ce nu vrei
  Apa vie­ții să o bei?
  • Domnul te chea­mă azi, o, vino și te ada­pă;
   Nu‑I refu­za che­ma­rea, căci vei regre­ta.
 2. Din acest izvor bogat
  Multe vieți s‑au adă­pat.
  Tu, săr­ma­ne călă­tor,
  Cum de stai nepă­să­tor?
 3. Harul Său îți e de-ajuns,
  Dacă n‑ai nimic de-ascuns;
  Să‑I pre­dai via­ța ta
  Pe deplin în mâna Sa!

Versurile: Iovan Miclea
Muzica: Ludwig van Beethoven (1770–1827)