620. Visam că‑a sosit judecata

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 620. Visam că-a sosit judecata

620. Visam că‑a sosit judecata

 1. Visam că‑a sosit jude­ca­ta;
  Lângă Tronul din Ziua de-apoi,
  S‑au strâns ale lumii popoa­re,
  Era jude­ca­ta în toi.
  Lângă Tron, scli­pi­tor, un arhan­ghel,
  Ce din goar­na lui a răsu­nat,
  S‑au oprit în loc ste­le și soa­re,
  Și pămân­tul și tim­pul au stat.
  • Ce vaiet și ce tân­gu­i­re,
   Alergau cei pier­duți în pus­tiu,
   Strigat-au pe ei munți să cadă,
   Salvarea doreau prea târ­ziu!
 2. Acolo era și boga­tul,
  Dar el banii lui nu‑i mai avea,
  Cu ce mai putea să plă­teas­că?
  Și mare dator­nic era.
  Tot aco­lo-am văzut pe cel mân­dru,
  Cât de mare și el se cre­dea,
  Dar când înge­rul des­chi­se car­tea,
  Numele lui, înscris, nu era.
 3. Iar vădu­va și cu orfa­nul,
  Erau prin­tre acei ce-au cre­zut,
  Durerea lor, chi­nul, neca­zul,
  În glo­rie s‑au pre­fă­cut.
  Am văzut pe beți­vul în gloa­tă,
  Și pe cel ce‑i dădea de băut
  Căci un înger venea ca să‑i scoa­tă
  Înspre locul acel de temut.
 4. Un om cu drep­ta­tea lui vine,
  Iată faptele‑i zdren­țe apar,
  Ce drepți se cre­deau marii pre­oți,
  Pe Domnul ducând la Calvar!
  Am văzut și pe cei ce amâ­nă,
  Nu acum, o, mai lasă-mi un ceas,
  Însă tot amă­giți cu-amâ­na­rea,
  Ei afa­ră în chin au rămas.

Versurile: Bert Shadduck, 1894
Muzica: L. L. Picke