617. Lăsaţi lămpile acum să ardă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 617. Lăsați lămpile acum să ardă

617. Lăsaţi lămpile acum să ardă

 1. Lăsați lămpi­le acum să ardă,
  Și în rugă pri­ve­gheați.
  Voi, cu can­de­la împo­do­bi­tă,
  Pe Isus întâm­pi­nați!
  • Privegheați! Isus vă zice,
   Privegheați! Că în curând
   Ne va duce de cea par­te,
   În pămân­tul Său cel sfânt.
 2. Lepădați plă­ceri și rău­ta­te,
  Că Satana-nfu­ri­at,
  De la dru­mul drept vă poa­te-aba­te,
  De nu le-ați fi lepă­dat.
 3. Rugăciuni, glas de sfân­tă che­ma­re,
  Lui Isus toți adre­sați,
  Care‑n Ghetsimani în pros­ter­na­re,
  Vă-ară­tă cum să lup­tați.
 4. Privegheați și țineți sfân­ta lege,
  Până toa­te s‑au făcut,
  Până când mări­rea va pur­ce­de
  De la Cel făr’ de-nce­put.

Melodia: Watch and Pray
Versurile: William J. Kirkpatrick
Muzica: William J. Kirkpatrick (1838–1921)