617. Lăsaţi lămpile acum să ardă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 617. Lăsați lămpile acum să ardă

617. Lăsaţi lămpile acum să ardă

 1. Lăsați lămpi­le acum să ardă,
  Și în rugă privegheați.
  Voi, cu can­de­la împodobită,
  Pe Isus întâmpinați!
  • Privegheați! Isus vă zice,
   Privegheați! Că în curând
   Ne va duce de cea parte,
   În pămân­tul Său cel sfânt.
 2. Lepădați plă­ceri și răutate,
  Că Satana-nfuriat,
  De la dru­mul drept vă poate-abate,
  De nu le-ați fi lepădat.
 3. Rugăciuni, glas de sfân­tă chemare,
  Lui Isus toți adresați,
  Care‑n Ghetsimani în prosternare,
  Vă-ară­tă cum să luptați.
 4. Privegheați și țineți sfân­ta lege,
  Până toa­te s‑au făcut,
  Până când mări­rea va purcede
  De la Cel făr’ de-nceput.

Melodia: Watch and Pray
Versurile: William J. Kirkpatrick
Muzica: William J. Kirkpatrick (1838–1921)