544. De mult aştept Edenul păcii

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 544. De mult aștept Edenul păcii

544. De mult aştept Edenul păcii

 1. De mult aștept Edenul păcii,
  Și‑n dorul meu nemărginit,
  Privesc aco­lo pomul vieții,
  Și fru­mu­seți de negrăit.
  • Acolo‑i țara lui Isus,
   Edenul veș­nic înflorit,
   Acolo‑i dorul meu nespus,
   Acolo‑n scum­pul meu Eden iubit.
 2. Și pes­te pla­iuri și coline,
  Zefiru-ngâ­nă melodii,
  Iar raze cal­de și divine
  Vestesc că‑i țara celor vii.
 3. Și lau­de cân­tă-ntrea­ga fire,
  La tro­nul Celui infinit,
  Și tot ce‑i viață‑n nemurire,
  Respiră pacea, fericit.
 4. Lumina vie, strălucită,
  Ce de la Tatăl a pornit,
  Îmbie via­ța fericită,
  Acelora ce-au biruit.
 5. În seri cu ste­le, mult străluce,
  Când gân­dul meu înaripat,
  Străbate spa­ți­ul, tot se duce,
  Atunci cu dor cânt înfocat.
  • O, țară dulce‑a lui Isus,
   Edenul veș­nic înflorit,
   La tine‑i dorul meu nespus,
   O, vino scum­pul meu Eden iubit!

Versurile: Necunoscut
Muzica: Necunoscut