529. Atât de aproape e Domnul

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 529. Atât de aproape e Domnul

529. Atât de aproape e Domnul

 1. Atât de aproa­pe e Domnul, aud râul vie­ții curgând,
  Văd pomul vie­ții pe maluri și pacea în veci surâzând…
  Alungă Isuse și ulti­ma noap­te de chin,
  Să trea­că, să trea­că mai iute și ulti­mul lumii suspin!
 2. Atât de aproa­pe e Domnul, văd înge­rii gata de zbor,
  Cetatea cea sfân­tă îmi chea­mă pri­vi­rea, cân­ta­rea de dor…
  Dă-mi Doamne, iubi­rea, să spun tutu­ror ce-ai promis,
  Să-mi fie depli­nă jert­fi­rea, să trec pes­te-al lumii abis.
 3. Atât de aproa­pe e Domnul, văd Legea des­chi­să în cer,
  Să las Babilonul în urmă, Cuvântul mi‑e sigur reper!
  Te rog, Doamne, iarăși cu lacri­ma rugii de foc,
  Fă-mi Doamne și mie aco­lo în ceruri și mie un loc!
 4. Atât de aproa­pe e Domnul, zăresc ai Edenului zori,
  Și‑n liniș­tea vie­ții eter­ne, aud glas de biruitori…
  Întoarce-Te Doamne, să-avem iarăși cerul senin,
  Să trea­că, să trea­că mai iute și ulti­mul lumii suspin…

Versurile: Benoni Catană
Muzica: A. L. Butler, 1967