498. Aştept măreaţa zi

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 498. Aștept măreața zi

498. Aştept măreaţa zi

 1. Aștept mărea­ța zi,
  Când Tu vei reve­ni,
  Isuse bun, pe norul alb,
  În mii de stră­lu­ciri;
  De dor și Osana,
  Mi‑e pli­nă ini­ma;
  Să-alerg degrab’ în calea Ta,
  Isuse, mult aș vrea!
 2. Adesea mă opresc
  La porți de Paradis
  Și feri­cit, ca‑n vis pri­vesc
  Locașul mult pro­mis;
  Și plân­ge ruga mea
  Și tot mai mult aș vrea,
  Prin al Tău har, să trec hotar
  Spre veș­ni­cia mea.
 3. Cu fra­ții mei voi fi,
  Cu cei ce au pur­tat,
  Prin foc și val, cre­din­ța lor
  Și pil­dă ne-au lăsat;
  Pe-acei ce L‑au iubit,
  Pe cei ce L‑au ves­tit,
  Isus cu El îi va lua,
  În minu­na­ta zi.

Versurile: Necunoscut
Muzica: Melodie ame­ri­ca­nă