470. O, ce dulce este vestea

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 470. O, ce dulce este vestea

470. O, ce dulce este vestea

 1. O, ce dul­ce este ves­tea pen­tru tin’, ce treci,
  Că Isus e tot ace­lași ieri și azi și‑n veci!
  El e gata să pri­meas­că chiar pe cel mai rău;
  Preamărit în veci să fie Sfânt Numele Său!
  • Da, Isus rămâ­ne-ace­lași ieri și azi, și‑n veci!
   Toate pier, se schim­bă toa­te, El rămâne‑n veci!
   Slavă Domnului, sla­vă numai Lui,
   Toate pier, dar El rămâ­ne, sla­vă numai Lui.
 2. Cel ce l‑a ier­tat pe Simon când s‑a lepădat,
  Și lui Toma ca să cre­a­dă, i S‑a arătat,
  Chiar pe mine, păcă­to­sul, m‑a răscumpărat;
  El și azi rămâ­ne-ace­lași, bun și minunat!
 3. Cel ce a pășit pe ape, în noap­tea cea grea,
  Poate liniști furt­u­na și din via­ța mea.
  El, Cel ce în Ghetsimani a plâns și S‑a rugat,
  Oare nu mă va-nțe­le­ge, când sunt întristat?
 4. După cum atunci pe cale spre Emaus S‑a dus,
  Poate și-azi să ne-nso­țeas­că până-ajun­gem sus;
  Chiar și‑n moar­te te aju­tă liniș­tit să treci,
  Și să vezi că El e‑același ieri și azi și‑n veci!

Melodia: Nyack
Versurile: Albert B. Simpson (1843–1919)
Muzica: James H. Burke