235. Iată vestea

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 235. Iată vestea

235. Iată vestea

 1. Iată ves­tea ce‑a venit din cer, jos pe pământ,
  Mântuire să pri­meas­că sufle­tul căit.
  • Slavă, Aleluia Îi cântăm,
   Siguranța sal­vă­rii noas­tre Isus Hristos!
 2. Lume-aceas­ta frămân­ta­tă e de-al ei păcat,
  Ce‑i năs­cut într-ânsa cu păcat s‑a încărcat.
 3. Toți cei apă­sați, pri­viți la sân­ge­le vărsat
  Voi, nemul­țu­miți cu sta­rea, cru­cea v‑a scăpat.
 4. Când vom bate‑n poar­ta nou­lui Ierusalim,
  Se des­chi­de: vom înce­pe să ne veselim.

Versurile: Necunoscut
Muzica: Necunoscut