460. De ce lacrimi arzătoare

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 460. De ce lacrimi arzătoare

460. De ce lacrimi arzătoare

 1. De ce lacri­mi arză­toa­re,
  De ce plâns de-amar și dor?
  De ce griji chi­nu­i­toa­re,
  Când avem Mântuitor?
  Numai Lui, în rău și‑n bine,
  Credincios de‑I vei urma,
  El cu bra­țul Său te ține
  Orișice s‑ar întâm­pla.
 2. Nu te-ncre­de‑n ce-mpre­soa­ră,
  Vino doar la tronu‑I sfânt!
  Fără El viața‑i ama­ră,
  Dar cu El, rai pe pământ!
  Vino, vezi‑L doar oda­tă,
  Un cuvânt de ți-ar vor­bi
  Și te-asi­gur: Viața toa­tă
  De El nu te-ai des­păr­ți!
 3. Tot avân­tul și pute­rea,
  Dorului neîm­pli­nit,
  Te atra­ge cu tărie
  Către El, necon­te­nit.
  El ar vrea să te cunoas­că,
  Să‑L urmezi cu pasul tău,
  Bucuros și blând te chea­mă
  Să pri­mești azi harul Său.

Melodia: Auf den Heiland lasst uns schau­en
Versurile: Gustav F. L. Knak (1806–1878)
Muzica: Johann Heyer