46. Osana Lui, Osana!

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 46. Osana Lui, Osana!

46. Osana Lui, Osana!

 1. “Osana Lui, Osana!”
  Copiii au cân­tat
  Și până‑n cer, depar­te,
  Ecou a răsu­nat.
  Îl prea­mă­reau copi­ii
  În bucu­ria lor
  Pe Domnul ce‑i pur­ta­se
  Pe bra­țe, iubi­tor.
 2. Veneau cu El pe cale,
  Spre Templu se-ndrep­tau,
  Și prin­tre osa­na­le
  Ei ramuri flu­tu­rau.
  Cântau fru­mos copi­ii,
  Cântau spre sla­va Sa,
  Isus, Măritul Rege,
  Cu ei Se bucu­ra.
 3. Precum cân­d­va copi­ii,
  Noi azi cân­tăm la fel,
  Cu toa­tă bucu­ria
  Îl prea­mă­rim pe El.
  În calea Sa așter­nem
  Al nos­tru prea­mă­rit
  Osana, Bun Isuse,
  Căci Tu ne-ai mân­tu­it!

Melodia: Ellacombe
Versurile: Benone Burtescu
Muzica: Din Gesangbuch, Wittenberg, 1784