378. Drumul sfintelor victorii

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 378. Drumul sfintelor victorii

378. Drumul sfintelor victorii

 1. Drumul sfin­te­lor vic­to­rii,
  Ca un zbor lumi­nos
  Duce spre seni­ne glo­rii
  Sub stea­gul lui Hristos!
  Hristos e Domnul,
  E Rege-al tutu­ror!
  • Spre marea izbân­dă
   Conduce-al Său popor!
   Veniți degra­bă
   Sub stea­gu-nsân­ge­rat,
   Pe culmi de ceruri vom cân­ta:
   Iubirea Lui ne‑a sal­vat!
 2. Tot mai sus mereu ne chea­mă,
  Noi urcăm zi de zi,
  ‘N‑avem nici un fel de tea­mă,
  Cu El vom birui!
  Hristos e Domnul,
  E Rege-al tutu­ror!
 3. Aclamați Biruitorul
  De pe sfin­te ‘năl­țimi,
  Iată, se ara­tă norul,
  De stră­lu­ci­re plin.
  Hristos e Domnul,
  E Rege-al tutu­ror!

Versurile: Nelu Dobre
Muzica: Henry de Fluiter, 1940