364. Inima e plină de avânt

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 364. Inima e plină de avânt

364. Inima e plină de avânt

 1. Inima e pli­nă, pli­nă de avânt
  Căci ne chea­mă mun­ții să por­nim cân­tând!
  Către zări seni­ne vul­turi suie‑n zbor,
  Hai și noi pe urma lor!
  • Dealuri și câm­pii, flori și păsări mii,
   Toate ne aduc în cale bucu­rii;
   Iar dea­su­pra lor bun și iubi­tor
   Este-al nos­tru Creator.
 2. O, ce feri­ci­re, vesel să pri­vești,
  De pe-un vârf de mun­te, slă­vi­le cerești!
  Farmecul natu­rii nu te va-nșe­la,
  Când te prinde‑n “vra­ja” sa!
 3. Șoapte de iubi­re se aud în flori,
  Ca să ne-nso­țeas­că pașii călă­tori;
  Prin păduri îna­l­te, iată, s‑au des­chis
  Drumuri către Paradis!…

Melodia: Whosoever Will
Versurile: Benoni Catană, 1995
Muzica: Philip P. Bliss, 1870 (1838–1876)