319. Aripi dă‑m, Isus iubit

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 319. Aripi dă-m, Isus iubit

319. Aripi dă‑m, Isus iubit

 1. Aripi dă-mi, Isus iubit,
  Pân’ la tro­nul Tău să zbor,
  Ape mari m‑au cople­șit,
  Nu am alt spri­ji­ni­tor!
  Mă ascund la dreap­ta Ta,
  Cu-ndu­ra­re să mă ții,
  Până când va înce­ta
  Valul ulti­mei urgii!
 2. Nu cunosc alt Dumnezeu,
  Tu ești apă­ra­rea mea!
  Mângâierea‑n ori­ce greu
  Este sub ari­pa Ta!
  Singur Tu să nu mă lași
  La-ndemâ­na celui rău,
  Într‑o lume de vră­j­mași
  Fără aju­to­rul Tău!
 3. Dreapta Ta mă va’nălța,
  Mult mai mult decât aștept,
  Eu sunt slab ‘nain­tea Ta,
  Tu ești sfânt și bun și drept…
  Prin nepri­hă­ni­rea Ta
  Sufletul să-mi înflo­rești,
  Ca să cânt cu gura mea
  Faptele-Ți dum­ne­ze­iești!

Melodia: Aberystwyth (Parry)
Versurile: Charles Wesley, 1740 (1707–1788)
Muzica: Joseph Parry, 1879 (1841–1903)