310. Domn de viaţă şi putere

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 310. Domn de viață și putere

310. Domn de viaţă şi putere

 1. Domn de via­ță și putere,
  Stăpânești din veșnicii;
  Dă-ne ploi de mângâiere,
  Candelă pe drum ne fii;
  Dă-ne Duhul Tău, Părinte,
  Strâmtorări de vor veni.
 2. Domn de milă și-ndurare,
  Brațul Tău e minunat;
  Râuri cal­de de iertare
  Peste noi ai revărsat;
  Ce iubi­re nesfârșită,
  Cerul pen­tru noi ai dat.
 3. Domn de sla­vă și lumină,
  Toarnă pes­te-al Tău popor
  Din iubi­rea Ta divină,
  Fii Tu bunul lor Păstor;
  Dă-ne pace și putere
  ‘N‑acest ceas hotărâtor.

Melodia: Westminster Abbey
Versurile: Lidia Săndulescu Popa
Muzica: Henry Purcell, 1680 (1659–1695)