285. Pe un deal depărtat

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 285. Pe un deal depărtat

285. Pe un deal depărtat

 1. Pe un deal depăr­tat, vechea cru­ce stă­tea,
  Ca semn veș­nic al dure­ri­lor;
  Crucea mult o iubesc, unde scum­pul Isus,
  Muri ca al meu, Mântuitor.
  • Voi iubi vechea cru­ce mereu,
   Cât mai am pe pământ de umblat;
   Eu voi sta lân­gă cru­ce mereu,
   Până când de El, voi fi che­mat!
 2. Crucea-aceas­ta, ori­cât, lumea vrea a urî,
  Mă atra­ge pe mine la ea;
  Căci Isus, Mielul blând, glo­ria sus lăsând,
  A urcat cru­cea sus, pe Calvar.
 3. Iar la cru­cea Sa azi, prin al Său sân­ge sfânt,
  Glorioasă e sal­va­rea mea;
  Căci El sin­gur S‑a dat, și‑a fost cru­ci­fi­cat,
  Din păca­tul meu, spre‑a mă scă­pa.

Melodia: The Old Rugged Cross
Versurile: George Bennard, 1913
Muzica: George Bennard, 1913 (1873–1958)