258. Doamne, astăzi vin la tronul Tău

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 258. Doamne, astăzi vin la tronul Tău

258. Doamne, astăzi vin la tronul Tău

 1. Doamne, astăzi vin la tro­nul Tău
  Și recu­nos­când păca­tul meu,
  Simt în suflet mul­tă vină,
  Ah, gră­beș­te de mă-ali­nă.
  Să pri­vești la mine-ndu­ră­tor,
  Ești uni­cul meu Mântuitor.
  Știu că vrei să-mi vii în aju­tor,
  N‑ai să mă lași!
  • Har e din bel­șug să fiu sal­vat,
   Sânge pre­ți­os să fiu spă­lat,
   Ca ast­fel ajuns nevi­no­vat
   Să Te măresc.
 2. Harul Tău mă-ndeam­nă azi să viu,
  Azi cât încă nu e prea târ­ziu.
  Ne-nțe­les de-aceas­tă lume
  Dar mer­gând pe‑a Tale urme,
  Drumul meu spre cru­ce îl îndrept,
  Inima zdro­bi­tă o deșert,
  Doritor s‑aud și să repet
  Că sunt ier­tat.
 3. Harul Tău eu azi întreg îl cer;
  Tot ce ai pro­mis eu cred și sper.
  Fața Ta să mă lumi­ne,
  Să mă simt legat de Tine.
  Fă să fiu de-acum eli­be­rat,
  Domn ești pes­te moar­te și păcat.
  Fă să știu cum poa­te fi sal­vat
  Un păcă­tos.

Versurile: Trad. Dumitru Florea
Muzica: N. N. Booth