191. O, noapte sfântă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 191. O, noapte sfântă

191. O, noapte sfântă

 1. O, noap­te sfân­tă, binecuvântată,
  Isus în iesle, umil S‑a născut.
  În lumea de păca­te frământată,
  Mântuitorul sfânt a coborât.
  Speranța‑n sufle­tul tru­dit răsare,
  A zori­lor lumini ne strălucesc.
  Îngenuncheați: e ceru‑n sărbătoare,
  Mulțimi de îngeri azi Îl preamăresc.
  Mulțimi de îngeri azi Îl preamăresc.
 2. Conduși de stea spre ieslea Lui săracă,
  Și noi ca magii adânc ne smerim.
  Vrem darul nos­tru Pruncului să placă,
  Întreagă via­ță Lui o dăruim.
  El, Rege-al Regilor stă într‑o iesle,
  Simțind din plin neca­zul nos­tru greu;
  Glorie Lui, El prin­tre noi trăiește,
  Și chiar în iesle, El e Dumnezeu!
  Și chiar în iesle, El e Dumnezeu!
 3. Ne‑a ară­tat iubi­rea jertfitoare,
  Cu pace El a venit pe pământ.
  Nu vor fi robi, nici lanțurile-amare,
  Nici asuprire‑n al Său Nume sfânt.
  Cântări de mul­țu­mi­re să‑I aducem,
  Slăvitu‑I Nume veș­nic să‑L cinstim:
  El este Domn, Hristos în veci e Rege,
  Iubirea, sla­va Lui o preamărim!
  Iubirea, sla­va Lui o preamărim!

Versurile: Placide Clappeau, 1847
Muzica: Adolphe C. Adam (1803–1856)