182. Pentru noi a răsărit

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 182. Pentru noi a răsărit

182. Pentru noi a răsărit

 1. Pentru noi a răsărit
  Domnul Isus Hristos,
  Mesia Cel mult dorit
  Domnul Isus Hristos.
 2. Din fecioa­ră S‑a născut
  Domnul Isus Hristos,
  Tuturor era plăcut
  Domnul Isus Hristos.
 3. Cum e robul S‑a smerit
  Domnul Isus Hristos,
  Și pe noi ne‑a mântuit
  Domnul Isus Hristos.

Versurile: Vers popu­lar românesc
Muzica: Dumitru G. Kiriac (1866–1928)