180. E‑atâta lumină

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 180. E-atâta lumină

180. E‑atâta lumină

 1. E‑atâta lumi­nă în noap­tea de vis,
  E ceas de minu­ne sub cerul deschis,
  În iesle, o mamă cu zâm­bet curat
  Își mân­gâie prun­cul pe paie culcat.
 2. Nu‑i loc în ora­șul tăcut, adormit,
  Nu‑i loc pen­tru prun­cul din ste­le venit,
  E noap­te pe lume, e noap­te și‑n gând,
  Tot cerul veghea­ză copi­lul plăpând.
 3. E noap­tea visa­tă de vea­curi la rând
  Și îngeri cobo­a­ră din sla­vă cântând,
  Speranța în inimi fru­mos a‑nflorit,
  Pământul și cerul din nou s‑au unit.
 4. Mă plec îna­in­te-Ți, Copil minunat,
  Căci Tu pen­tru mine tot ceru-ai lăsat,
  Coboară și astăzi în ini­ma mea,
  Sălaș de lumi­nă să faci Tu din ea.

Melodia: Mueller
Versurile: Lidia Săndulescu Popa
Muzica: James R. Murray, 1887 (1841–1905)