168. Iubire, Tu în veci mă ţine

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 168. Iubire, Tu în veci mă ține

168. Iubire, Tu în veci mă ţine

 1. Iubire, Tu în veci mă ține,
  Fii spri­jin sufle­tu­lui meu,
  Și stă­pâ­neș­te pes­te mine,
  Să fii Oceanul Dumnezeu,
  În Tine valul, eu.
 2. Lumină sfân­tă pe căra­re,
  Făclia‑n suflet ce-ai aprins,
  Să stră­lu­ceas­că arză­toa­re,
  Ca soa­re­le în necu­prins,
  Și ca un rug nes­tins.
 3. Măreață, dul­ce bucu­rie,
  Ce mă ridici pes­te dureri,
  Și‑n încer­cări îmi dai tărie
  Să biru­iesc îmi dai puteri
  Și sfin­te mân­gâi­eri.
 4. O, Golgotă însân­ge­ra­tă,
  Simbol al veș­ni­cei iubiri,
  În praf arunc mân­dria toa­tă
  Să-mi crească‑n suflet izbă­viri
  De răul vechii firi.

Melodia: St. Margaret
Versurile: George Matheson, 1882 (1842–1906)
Muzica: Albert L. Peace, 1885 (1844–1912)