101. Isus cu noi

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 101. Isus cu noi

101. Isus cu noi

 1. Isus cu noi, slă­vit fie El,
  Ce minu­nat este Emanuel!
  Lăsați să cur­gă cântarea‑n șuvoi,
  El, Domnul sla­vei, e astăzi cu noi!
  • Domnul cu noi, ce har minunat,
   Să‑I mul­țu­mim pen­tru tot ce ne‑a dat;
   El ne tri­mi­te-ale haru­lui ploi,
   Învățătorul e astăzi cu noi!
 2. Isus cu noi, cân­tați sla­va Sa,
  Prezența Lui ne va înviora;
  Pe căi de mun­te, prin vân­turi și ploi,
  Învățătorul e astăzi cu noi!
 3. Isus cu noi, Păstorul divin,
  Ne dă azi dra­gos­tea Sa pe deplin;
  Ca bun Păstor se-ngri­jeș­te de oi,
  Ocrotitorul e astăzi cu noi!
 4. Isus cu noi, El e Dumnezeu,
  Pe calea Lui ne con­du­ce mereu;
  Cu El dis­par gre­u­tăți și nevoi,
  Biruitorul e astăzi cu noi!

Versurile: Necunoscut
Muzica: Eura L. Tussing