100. Vorbeşte-mi Tu, Isuse

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 100. Vorbește-mi Tu, Isuse

100. Vorbeşte-mi Tu, Isuse

 1. Vorbește-mi Tu, Isuse,
  Rostește-mi cu blând glas,
  Acele dulci cuvin­te:
  “Eu sin­gur nu te las!”,
  O, ini­ma-mi des­chi­de
  Să-aud eu vocea Ta
  Cu lau­dă mă umple
  Spre a mă bucu­ra.
  • Rostește-mi vor­be blân­de,
   Și spu­ne-mi iubi­tor;
   “Mereu tu vei fi liber,
   Mereu biru­i­tor!”
   Vorbește-mi zil­nic, Doamne,
   Mereu c‑un dul­ce glas
   Să-aud a Ta ros­ti­re:
   “Eu sin­gur nu te las!”
 2. La ai Tăi fii vor­beș­te
  Condu‑i pe dru­mul sfânt,
  Le dă Tu bucu­rie,
  Treji ține‑i pe pământ,
  Să ducă Vestea Bună
  La ori­ce muri­tor;
  Grăbește‑a Ta veni­re
  Căci Te-aștep­tăm cu dor!
 3. Vorbește ca pe tim­puri,
  Arată-mi voia Ta;
  Arată-mi dato­ria
  Și toa­tă sla­va Ta;
  Mărire să-Ți dau Ție,
  Iubirea să-Ți ves­tesc,
  Să-Ți împli­nesc porun­ca
  Și să Te prea­mă­resc.

Melodia: Speak to My Soul
Versurile: Necunoscut
Muzica: L. L. Pickett