296. Să trăim vrem o viaţă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 296. Să trăim vrem o viață

296. Să trăim vrem o viaţă

 1. Să tră­im vrem o via­ță mai sfân­tă,
  Cu puteri dăru­i­te de sus,
  Să pri­mim vrem, o fire mai blân­dă,
  Și în ini­mă pacea lui-Isus.
  • Vrem cu toții o fire mai bună,
   Vrem în ini­mă pacea de sus;
   Și-apoi a drep­tă­ții cunu­nă,
   În sla­vă pe veci cu Isus.
 2. Să tră­im vrem o via­ță mai sfân­tă,
  Să jert­fim vrem plă­ceri și păcat,
  Liberați și de griji ce frămân­tă,
  Cu Isus vrem să fim ne-nce­tat.
 3. Să tră­im vrem o via­ță mai sfân­tă,
  Lumii-ntregi vrem lumi­nă să fim,
  Vestea păcii cum Domnul cuvân­tă,
  Pretutindeni dorim să ves­tim.

Versurile: Mihail Chelcea
Muzica: John Morris (1844–1907)