„Totul este curat pentru cei curați” — Liviu Tudoroiu