Muzică cu orice preț

Tabără de stu­diu și repe­ti­ții de cor între 13–17 apri­lie 2012, la Campus Porumbacu.
Tema 6: Muzică cu ori­ce preț
Prezintă: Hans Woywod