Domnul mi-este bucurie — Corul și orchestra tinerilor AZS-MR din România