Cuvânt la deschiderea Sabatului — Fr. Cristian Paulescu