722. Nu fi trist când somnul morţii

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 722. Nu fi trist când somnul morții

722. Nu fi trist când somnul morţii

 1. Nu fi trist când som­nul morții,
  A răpit un scump de-al tău,
  Credincioși de-om fi cu toții,
  Ne vedem la Dumnezeu!
  Toți ale­șii-atunci se-adună,
  Toți acei ce-au adormit,
  Și cu cei vii împreună,
  Ne-om vedea necontenit.
 2. Viața-aceas­ta­‑i ca o floare
  Smulsă de un val de vânt,
  Tot așa de trecătoare,
  Toate sunt pe-acest pământ.
  Unul azi și altul mâine,
  Se sfâr­șeș­te ca un vis,
  Dar ace­la va rămâne,
  Care face cum stă scris.
 3. În Isus e mângâiere,
  Azi spre tine S‑a plecat,
  El te-aju­tă în durere,
  Încetează-al tău oftat!
  Și El a murit pe cruce,
  Despărțit de toți a fost,
  El pe-ai Săi îi va conduce
  La un veș­nic adăpost.

Melodia: Auf den Heiland lasst uns schauen
Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: Johann Heyer