712. Să fie Domnul pavăza ta!

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 712. Să fie Domnul pavăza ta!

712. Să fie Domnul pavăza ta!

 1. Să fie Domnul pavă­za ta!
  Să te păzeas­că în calea grea!
  Îngerii Săi cei sfinți te poarte‑n biruinți,
  Să-ți dea tot ce-ți doreș­te inima
 2. Domnul să-ți fie-aproa­pe oricând,
  Să-ți dea cre­din­ță și Spirit Sfânt!
  Cu El, biru­i­tor, în stâlp de foc sau nor,
  Să treci pus­tia spre un nou pământ!
 3. Să te păzeas­că Numele Său,
  El să te sca­pe de ori­ce rău!
  La biru­in­ța ta stea­gul vom flutura,
  Căci mare este-al nos­tru Dumnezeu!

Melodia: Mizpah
Versurile: Henry de Fluiter
Muzica: După Henry de Fluiter (1872–1970)