684. O, ce mulţimi

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 684. O, ce mulțimi

684. O, ce mulţimi

 1. O, ce mul­țimi alear­gă la pierzare,
  În întu­ne­ric mor atâ­ția frați.
  Cine le va ves­ti des­pre salvare
  Prețul ori­cât de scump ar fi să‑l dați?
  • Toată pute­rea Mi s‑a dat,
   Toată pute­rea Mi s‑a dat,
   Mergeți, duceți mân­tu­i­rea tuturor,
   Sunt cu voi, deci să nu vă temeți!
 2. Iată ‘nain­te por­ți­le deschise,
  Voi, cei sal­vați, uniți-vă acum;
  Și răs­pân­diți cu inimile-aprinse
  Vestea cea bună azi pe ori­ce drum.
 3. Doamne, o vino, vino mai degrabă,
  Ce minu­nat va fi când Te-om vedea!
  Și vom cân­ta cu înge­rii din slavă
  Glorie Ție‑n veci, Aleluia!

Versurile: James McGranahan, 1886
Muzica: James McGranahan, 1886 (1840–1907)