65. Vestiţi puterea lui Isus

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 65. Vestiți puterea lui Isus

65. Vestiţi puterea lui Isus

 1. Vestiți pute­rea lui Isus
  Voi, îngeri pros­ter­nați!
  Și cu mări­re de nespus
  Voi să‑L înco­ro­nați,
  Și cu mări­re de nespus
  Voi să‑L înco­ro­nați!
 2. Slăviți pe Cel ce v‑a sal­vat,
  Voi, cei răs­cum­pă­rați;
  La Cel din moar­te învi­at,
  Toți astăzi să‑I cân­tați,
  La Cel din moar­te învi­at,
  Toți astăzi să‑I cân­tați!
 3. Voi de-ori­ce neam, ori­ce popor,
  La tronu‑I adu­nați,
  Pe-al lumi­lor Stăpânitor,
  Voi să‑L înco­ro­nați,
  Isus e viu: a biru­it;
  Pe El toți să‑L slă­viți!
 4. Veniți mul­ți­me, mii și mii,
  Lui toți să Îi cân­tați;
  În nesfâr­și­te melo­dii,
  Pe Hrist să‑L lău­dați!
  Cu înge­rii în cor cân­tați,
  Și să‑L înco­ro­nați!

Melodia: Coronation
Versurile: Edward Perronet, 1779 (1726–1792)
Muzica: Olives Holden, 1793 (1765–1844)