644. În vis părea

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 644. În vis părea

644. În vis părea

 1. În vis părea că mă vedeam eu stând
  Lângă marea ce murmura,
  Mulțime pri­veam de popor urmând
  Un Străin din Galilea.
  Văzui pe Acela ce orb era,
  Cum vede­rea pe loc primea
  Și cum pe olog sănă­tos făcea,
  Străinul din Galilea.
  • Și sim­țeam că etern L‑aș putea iubi,
   Așa blând și bun era El!
   Și-atunci L‑am pri­mit ca Mântuitor
   Pe-acest Galilean!
 2. Privirea Sa blân­dă, iubi­rea Lui,
  Neuitate vor rămânea:
  Păcatul meu și-al tău, El l‑a purtat,
  Un stră­in din Galilea
  El mâna‑I stră­pun­să mi‑a arătat,
  “Pentru tine Eu am răbdat!”
  Și sar­ci­na grea mi‑o luă atunci
  Străinul din Galilea.
 3. Iar vân­tul și marea cu-al ei talaz,
  Furios s‑au dezlănțuit;
  Dar toa­te-au tăcut când El le‑a certat,
  Un stră­in din Galilea.
  O liniș­te și pace dul­ce e
  De atunci în lăun­trul meu,
  Căci via­ța mi‑o ține în mâna Sa,
  Străinul din Galilea.
 4. Voi toți, cei ce sun­teți tru­diți și frânți,
  O, veniți ca să fiți salvați;
  Furtuna vieții‑o va liniști
  Un stră­in din Galilea.
  E ves­tea cea bună a harului
  Ce via­ța ți‑o va schimba
  Când tu‑L vei pri­mi pe Isus Hristos,
  Străinul din Galilea.
  • O, ami­ce nu vrei a‑L iubi chiar azi?
   Așa blând și bun este El!
   Primește‑L ca Mântuitorul tău
   Pe-acest Galilean!

Versurile: V. W. Jones
Muzica: Leila N. Morris (1862–1929)