556. Sus în cer, în cartea sfântă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 556. Sus în cer, în cartea sfântă

556. Sus în cer, în cartea sfântă

 1. Sus în cer, în car­tea sfântă,
  Al meu nume este scris,
  Cor de îngeri veș­nic cântă,
  Și‑n etern e Paradis,
  Domnul prin a Sa jertfire,
  Din păca­te m‑a salvat,
  El îmi e azi mântuire,
  Și mă ia‑n al Său regat!
  • Sus în cer e numai pace,
   Fericire pururea;
   Nici un rău nu se va face
   Unde este țara mea;
   Pe Isus Îl voi vedea,
   Viață sfân­tă voi avea!
 2. Ce mi-ar da aceas­tă lume
  N‑aș putea asemăna,
  Cu ce-mi dă Isus și-un nume,
  Scris în cer în car­tea Sa.
  Căci pământu‑n întregime
  Va fi ars ca în cuptor,
  Vai va fi de-aceas­tă lume,
  Fără de Mântuitor.
 3. De ace­ea zic “feri­ce”
  Celui ce pri­veș­te sus,
  Dacă toa­te-au să se strice,
  Noi să stăm tari în Isus,
  Viața noas­tră va rămâne,
  Pe pământ ca un ecou;
  Ne vom întâl­ni ca mâine,
  Veseli, pe pămân­tul nou.

Versurile: Necunoscut
Muzica: Necunoscut