515. Vezi, în nori, El vine iar

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 515. Vezi, în nori, El vine iar

515. Vezi, în nori, El vine iar

 1. Vezi, în nori, El vine iară,
  Cel pe cru­ce răstignit,
  Îngerii din cer coboară
  Și‑L slă­vesc necontenit!
  Aleluia, vine în Regatul Său!
  Aleluia, vine în Regatul Său!
 2. Orice ochi Îl vede-acuma,
  Glorios și minunat;
  Se-ngro­zesc persecutorii
  De-acest Rege-ncoronat;
  Disperați, ei văd pe Domnu-acum venind!
  Disperați, ei văd pe Domnu-acum venind!
 3. Când pămân­tul și-ntreg cerul,
  Se topesc prin trâmbițări;
  Toți dușmanii‑n fața‑I sfântă
  Se vor zbate‑n remușcări.
  Judecata vine să le dea acum!
  Judecata vine să le dea acum!
 4. Laudă, cin­ste și mărire
  Fie-Ți Ție Preaslăvit;
  Ia-Ți Regatul în primire
  Și popo­rul mântuit!
  Vino, Doamne, vino, ia Regatul Tău!
  Vino, Doamne, vino, ia Regatul Tău!

Melodia: Zion
Versurile: Necunoscut
Muzica: Thomas Hastings, 1830 (1784–1872)