511. Domnu‑n curând

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 511. Domnu-n curând

511. Domnu‑n curând

 1. Domnu‑n curând Se cobo­a­ră pe nor,
  Ca să adu­ne pe al Său popor,
  Ce‑a aștep­tat răs­plătiri de nespus
  După cum promis‑a la toți Domnul Isus.
  • Tare răsu­ne pe-acest pământ
   Vestea că Domnul revine‑n curând;
   Azi toți să stri­ge cu dor și avânt:
   Vino, Doamne, să ne iei cu Tine‑n curând!
 2. Sori, lună, ste­le cu toa­te vestesc
  Că, în curând, vine Prințul ceresc;
  Pe tot pămân­tul e numai suspin
  Iar cei răi cura­jul pierd și sunt doar în chin.
 3. Dar pen­tru drepți bucu­rii se ivesc
  Și, cu mult dor, ei spre ceruri privesc;
  Fiți pre­gă­tiți într-un spi­rit și-un gând,
  Căci Isus pe fal­nic nor revine‑n curând.
 4. Glasuri din ceruri stră­bat tot mereu;
  Inima-mi cân­tă; de dor cânt și eu;
  Vreau ca să zbor și să uit de pământ
  Sus în cer la tro­nul Celui veș­nic să cânt!

Melodia: Come, Saviour, Come
Versurile: W. C. Gage
Muzica: Henry C. Work