504. Răsună printre rami de pom

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 504. Răsună printre rami de pom

504. Răsună printre rami de pom

 1. Răsună prin­tre rami de pom
  Un cânt stră­vechi, un cânt de dor,
  Un cân­tec ce de mul­te vremi,
  Natura‑l spu­ne tuturor.
  Ascultă-acum eco­ul lor:
  “Vine iubi­tul nos­tru Domn!
  Se-ara­tă Marele-mpărat
  Ca să refa­că-al Său Regat!”
 2. Rostogolindu-și apa lor
  Prin munți, pe văi, prin val de mări,
  Pâraie ‘nal­ță gla­sul lor,
  Umplând văz­du­hul până‑n zări,
  Și tot mai tare‑i al lor zvon:
  “Vine iubi­tul nos­tru Domn!
  Se-ara­tă Marele-mpărat
  Ca să refa­că-al Său Regat!”
 3. Iar norii, slu­ji­tori cerești,
  Detună zvo­nul spre pământ,
  Răsună care-mpărătești
  De-ace­lași vesel, dul­ce cânt:
  Și ast­fel ceruri și pământ
  Strigă să vină Domnul Sfânt,
  Să vină Marele-mpărat
  Ca să refa­că-al Său Regat!

Melodia: Jesus of Nazareth Passes By
Versurile: Emma Campbell, 1863
Muzica: Theodore E. Perkins (1831–1912)